Oddelenie priestoru

Oddelenie priestoru
Oddelenie priestoru s mäkčenými pvc-pásmi a panelmi umožní v priemyselných halách a skladoch lacné, účinné a pružné predelenie.

Čo umožňuje predelenie priestoru?

Výrazné zníženie nákladov na kúrenie

Pri využívaní oddelenia priestoru sa výrazne znížia náklady na kúrenie, nakoľko sa vo výrobnej hale vykuruje iba určitý priestor

Vytvorenie odhlučneného priestoru

Medzi časté želania patrí oplotenie strojov za účelom zníženia hlučnosti alebo vytvorenie priestoru so stálou teplotou.

Vytvorenie priestoru so zamedzením prašnosti

Oddelenie priestoru je vhodné aj na predelenie prašného prostredia od hygienického.

Vytvorenie priestoru bez prievanu

Pre niektoré technologické stroje alebo celé procesy, ako ochrana zdravia a bezpečnosti zamestnancov.

Využitie:
Často sa využíva na predelenie priestoru vo výrobných halách, skladoch, chladiarenských a mraziarenských boxoch, oplotenie strojov.

Nami vyrábané a ponúkané produkty: halové predely z  mäkčeného PVC,  alebo polykarbonátov

Výhody oddelenia priestoru:

- jednoduché a pružné oddelenie častí priestoru
- odizolovanie teplých častí od studených
- oddelenie priestoru s vysokou vlhkosťou
- vytvorenie čistého priestoru v prašnom prostredí
- umožní jednoducho oddeliť jednotlivé technologické procesy

_____________________________________________________________________

Technické informácie

Predelenie priestorov sa rieši buď z pvc pásov, z pvc panelov, alebo kombináciou tých dvoch,

ktoré uchytíme na nosnú oceľovú konštrukciu. Šírka prekrytia pásov je určená podľa želania zákazníka. Uchytenie závesu na hákovitý nosník umožňuje rýchle zavesenie a zvesenie závesu, samotné zavesenie nepotrebuje žiadnu údržbu. Častou požiadavkou - hlavne pri ochrane proti prachu - je prekrytie priestoru aj zhora, ktoré robíme z polykarbonátových dosiek. Medzi výhody takéhoto prekrytia z polykarbonátu patrí jeho priehľadnosť (nie je nutná montáž nového osvetlenia), a v neposlednom rade nízka hmotnosť celého prekrytia.

Ďalšie informácie:

>> Hákovité uchytenie
>>PVC pásy a panely